Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Svar til en bitter afslagsramt

Hej Xxxxxxx

Og slap nu af! Jeg får et brev om dagen til Hvedekorn, og alle får et svar, men klart nok bliver nogle svar ordknappere end andre. Især hvis jeg ikke umiddelbart ser noget poetisk talent eller mindre uhøfligt formuleret: ikke ser noget personligt, nyskabende forsøg på at forholde sig til poesien. Og det gør jeg ikke hos dig. Et af de centrale ord i mit svar er ‘moderne’ ,fordi Hvedekorn er et tidsskrift for moderne lyrik, man kunne også have et tidsskrift eller hjemmeside for umoderne lyrik, lyrik, der ikke vil være personlig og nyskabende, men bare rime banalt og klichefuldt om hjerte og smerte (for du har ret i, som du skriver i dit første gensvar, at jeg ikke kender historierne bag, men det skal jeg for fanden heller ikke – det er hele pointen med poesi og kunst, at den løfter og dermed læseliggør det private), men det er så bare ikke Hvedekorn. Og hvis man vil rime moderne, skal man gøre det personligt og nyskabende, eller i det mindste, som fx de bedste af rapperne, virtuost, og det gør du ikke. Læserådene om at begynde forfra på reolen for moderne lyrik med Aidt og Andersen var ikke hånsk, men helt ærligt ment: for at kunne skrive moderne lyrik må man få et aktivt læsende forhold til moderne lyrik og derfra give sig i kast med den uendeligt svære opgave, det er at finde sit eget, særegne udtryk, og intet problem, men faktisk en god pointe i at starte med at efterabe idolerne, så kan man senere trække dem fra nemlig! Og for nu at blive grov igen: Jeg vil ikke gå ned og forholde mig til dine konkrete tekster, for det er simpelthen ikke umagen værd, min umage og din mangel på samme. Hvad positive eksempler og yderligere gode råd angår, så gå ind på Hvedekorns hjemmeside, hvedekorn.dk, den bugner af poesi (med og uden rim) og opbyggelighed, eller lån eller køb et nummer af bladet.

Mange hilsner red. Lars

skrevet den 29/11/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys