Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Pia T bider slet ikke på Eva T’s æblerov

Meget underligt at læse (Hvedekornsdebutant 1980) Pia Tafdrups tale for (Hvedekornsdebutant 2009) Eva Tind Kristensen ved overrækkelsen af Klaus Rifbjergs Debutantpris for samlingen DO, 2009,  forrige fredag, der nemlig kun taler om og prædiker over poesien i helt klassisk, romantisk-modernistisk, organisk-autonom, musikalsk-kompleks forstand, og bl.a. sådan her og sådan her og sådan her:

Den koncentrerede, innovative energi i de citerede digte eller digtfragmenter, vider verden ud med en centrifugalkraft. Det er linjer som disse, der med ét kan få os til se langt.  (…) Poesi er den mest koncentrerede form for sprog, den mest sublime, mennesket har udviklet. Enkel og rummelig, undertiden næsten plastisk i sit billedsprog, som når Rilke skildrer panteren, der går rundt i sit trange bur ”som en dans af kraft omkring et punkt”. (…) Der er mange muligheder i lyrikken: Man kan overholde respektindgydende faste former, opstille egne systemer eller skrive såkaldt frie vers, men fælles er en rytme, et åndedræt, der får os til at lytte anderledes opmærksomt. Et digt går mere end nogen anden litterær kunstart ind under huden, når det er mest vellykket. Der findes en energi i poesien, noget der akkumuleres – og derfor også afspejler ultimativ indlevelse.

Etc. Etc. Etc.

Hvilket rigtignok er en forstand megen fremragende poesi er skrevet og skal eller kan læses i lyset af, men som i Eva Tinds bog, der lige så meget er en tekst-billed-montage som en digtsamling, bestemt ikke er den dominerende forstand, her står tegninger og fotografier, citatfragmenter og readymades side om side med mere (eller mindre) personlig lyrikagtighed som ligeværdige poetiske praksisser – og som tilsammen en poetisk montage-praksis. Og jeg ved godt, som Tafdrup besværger til en start, at talen “ikke omhandler prismodtagernes værker, men lyrik og poesi i almindelighed.” Men det er vel ikke nogen regel, at talen direkte skal tale udenom prismodtagerens særdeleshed!? Ved at tale så enøjet om poesi i eksplicit almindelighed og Eva Tinds poesi i implicit særdeleshed dementerer Tafdrup den betimelige pointe, som kunne udledes af valget af netop denne særlige debut: Poesi er ikke kun skønsang, det er også cut&paste (som i fx Eliots Waste Land). Og det er ærligt talt skammeligt! Et skridt frem og to tilbage for poesi-oplysningen her til lands.

Her er et digt, eller hvad det er, fra Eva Tind Kristensens bog (og Hvedekornsdebut i nr. 1, 2009):

DEAR EVA

Fathere is very bad.
He,s a voice very low and can not eat solid food . He can swallow only soup.
Cancer is 6cm.
It was spread  to lymph, operation impossible. say Dr.
Besides, he had stricture of the heart at 3-years ago..
Probably, he’s life remain about 2~3months …
Now scan an anti-cancer medicine. Today is first medicine.
I can’t  explain English less.
I’m so desire and sad…..
I missing you 남숙!

남숙 Nam Sook er mit koreanske fornavn. Nam Sook, Kinesisk betydning: Syd Pige. Min koreanske søsters oprindelige navn Nam Ou, Syd Træ. Brevet er fra min koreanske søster.

skrevet den 04/12/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys