Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

OH L’OSTROGOTH!

Den legendariske, primært franske sammenslutning OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle, værksted for poetentitel litteratur), hvis formål er at finde på nye REGLER at skrive litteratur efter, besøger Poesiens Hus i Gothergade i Kbh. fredag 10. december, til en Journée OuLiPo, arrangeret af Det danske selskab for ny fransksproget litteratur, som det vil være uklogt og usjovt at gå glip af. Her er det vilde program, med optræden og oplæsning af ikke færre end 5 franske OuLiPo-medlemmer:

OuLiPo – Halvtreds år med litteratur og regler

i Poesiens Hus, Gothersgade 89, København den 10. december 2010

9.30 – 10.00 SLCs bestyrelse åbner
- Dansk selskab for ny fransksproget litteratur og dets formål
- Præsentation af OuLiPo-gruppen og de inviterede forfattere

10.00 – 11.30 OuLiPo-gruppen
- Gruppens historie, forfatternes principper m.m.
- Rundbordssamtale og debat ved Steen Bille Jørgensen og Hans Peter Lund

11.45 -12.30 Spørgsmål fra publikum

Frokost 12.30-14.00

14.00 -15.15 Oplæsning ved OuLiPo-gruppen
Marcel Bénabou, Paul Fournel, Anne F. Garréta, Jacques Jouet og Hervé Le Tellier
N.B. Danske oversættelser vil være tilgængelige i form af kopieret materiale

15.30 -16.00 Spørgsmål og debat

Flere danske digtere de senere år har været inspireret af OuLiPo og brugt deres regler, fx Peter Adolphsen og Ejler Nyhavn i “vers-romanen” Katalognien og Martin Larsen i metrodigtsamlingen Noter til det mere perfekte liv (metrodigt: 1 linie hver gang toget holder, men ingen skriven, mens det kører, sidste linje skrives på stationen, hvor man stiger af) , mens Rasmus Nikolajsen har lavet sine egne OuLiPo’ske regler, fx SMS-digtet (afskriv et klassisk digt som sms på moblien og følge hver gang mobiles første ord-forslag) i rejsebogen i Athen, for slet ikke at tale om alle dem, der har sendt monovokal-tekster ind til Hvedekorn – og fået dem trykt. Her er en pænt forrygende o-tekst af Jacques Jouet, opfinderen af metrodigtet og en af torsdagens intrikate stjerner:

OH L’OSTROGOTH !

Long short snob, snow-boots, poncho oblong, pompon confort Pontormo, front chromo Pollock, khôl, col blond, dos blond, long cordon d’or toc, froc d’Oxford folklo, Doc’ Job mord son hot-dog. Trot prompt, grosso modo John Ford.

Or donc, Tom von Porthos, gros porc monobloc, zozo bon fond look Pol Pot, mord Doc’ Job.

Trop tôt ! Stop chrono! Sondons nos dos, gnomons dont on sort ! Togo…

– Ho ! mon colon ! sort Otto.

– Poltron ! pond Doc’ Job. Montons !

– Thor ! Confrontons nos rognons ! (Propos d’Otto.)

– Moloch ! (Doc’ Job tord son ton.)

Choc rococo : Doc’ Job, homo snob, mord Otto von Zorro, gros coq fort…

On mord, on tord, on fond… crocs, polochons, flocons, plombs, corps, tronçons, stock d’os bororos, nonos, gros côlons, roploplots… Oh po po po ! Pof ! Toc ! Plonk ! Bof ! Tchoc ! Cosmos tors.

Hors propos, Otto mord Doc’ Job (son zob). Bon.

– Ho, mollo ! (Doc’ Job’s solo pro domo).

Non-stop, Otto pond son ton grognon :

– Dors, dors donc, pronto ! Photo, mon coco ?

– Pff… Gros con ! Gogo ! sort Doc’ Job, mol.

Pop ! Pop ! Doc’ Job sort son bonbon. Otto tord son corps, son torchon. Bobo, gros bobo… Mort ?

– Ô, Booz ! go to Toronto ! sort Doc’Job.

– So long, so long ! sort Otto… mort.

Doc’ Job clos, Tom von Porthos pond son gros complot : Cnossos, on corrompt Cronos (son vol) ; Omsk, on corrompt Oblomov ; Lvov, on corrompt Propp ; Novgorod, on corrompt Gogol, on corrompt Lomonossov ; Grodno, on corrompt Cholokhov ; Congo, on corrompt O. Bongo ; Como, on corrompt Grock ; Rotondo, on corrompt Foscolo, on corrompt Nono ; Boston, on corrompt Frost, on corrompt Zorro ; Bronx, on corrompt Otto Soglow ; Port-Cros, on corrompt Bosco ; Bonn, on corrompt Böll ; London, on corrompt Old Blond Solomon (scotch Loch Lomond), on corrompt Wordsworth ; Corton, on corrompt nos morgons ; Morgon, on corrompt nos cortons ; Norfolk, on corrompt Corvo ; Oloron, on corrompt Ch. Cros ; Thonon, Roscoff, Crozon, on corrompt Corot, on corrompt Dolto ; Pontorson, on corrompt nos thons ; Bron, on corrompt Bon ; Logroño, on corrompt Donoso ; Kosovo, on corrompt nos cocos ; Stockholm, on corrompt nos mots, on corrompt nos noms ; Oslo, on corrompt nos morts : nos morts ont tort ; Rostock, on corrompt nos robots ; Lodz, on corrompt Topor, on corrompt nos cochons polono-mongols ; Hong-Kong, on corrompt nos chows-chows ; Roncq (Nord) on corrompt nos corons ; Tokoro, on corrompt nos nôs, on corrompt nos dojos ; Fos, on corrompt nos flons-flons ; Porto-novo, on corrompt nos sorghos ; Colombo, on corrompt nos cotons ; Concots (Lot), on corrompt nos coqs hors-sol ; Condom, on corrompt nos condoms ; Soho, on corrompt nos boxons… on corrompt, on corrompt, on corrompt, on corrompt, on corrompt… Words, words, words ! Glosons, glosons, glosons… On (Tom) rompt son logos, mord son loto : « Gong ! sonnons nos morts, dors-donc, Toto ! »

skrevet den 08/12/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys