Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

 DEN SLAGS POESI VI VIL HAVE

Alt er virkelig tilladt i et digt. Poesien skal ikke noget bestemt for at være poesi, men al sprog rummer poesi som oprindelse og potentiale. Derfor gives der ingen opskrifter på det at skrive digte, ingen regler, kun konkrete måder og intens opmærksomhed. Bestræbelsen må, mener vi, gå i retning af at åbne og give plads, at give plads for læseren og betydningernes liv; at være åben over for det helt uventede, det fremmede, det uforståelige, det modsætningsfyldte. Et digt kan være en lysende enkel affære, der med ét åbner for paradoksale indsigter og dunkle betydninger; det kan være overvældende kaotisk eller insisterende regelbundet – måderne at komme til syne på som digt er mange. Så stil spørgsmålene igen. Find andre svar. Opfind nye alfabeter. Genopfind de gamle. Gør det nyt. Midt i sprogene findes en forunderlig plads der kalder og venter. Dér kan alt finde sted. Begynd her.

Morten Søndergaard
Tomas Thøfner

[fra Hvedekorn 1, 2002]

skrevet den 01/02/02 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys