Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

1 kostelig fejl, 4 forpjuskede og 1 skammelig

Der bliver desværre og hårdt nok ved med at dukke fejl op i Hvedekorn 3/4, 2010 (den først opdagede fejl, i Caroline Albertine Minors bidrag, er beskrevet og rettet i en blogpost på udgivelsesdagen nedenfor).

1 fejl ville redaktøren ønske var intenderet, men det er den altså ikke: Forfatteren til liste-teksten “Mine stavefejl”, debutanten Ida Holmegaard har fået sit navn stavet forkert som Ida Holmgaard (over teksten, men ikke i indholdsfortegnelsen). Tillykke til alle med den fejl!

Da redaktøren copypastede Nikolaj Zeuthens tekstfil i nummer-manuskriptet (må det hedde) var alle æ’er, ø’er og å’er i hans digte blevet til a’er, o’er og a’er og selvom han efter den første tilbageretning har gennemlæst digtene mindst 5 gange, så er der alligevel 4 utilbagerettede vrang-bogstaver tilbage i det færdige blad, nemlig følgende: fjerde linje, første digt, a i stedet for æ, ottende linje, første digt, a i stedet for å, niende linje, andet digt, a i stedet for æ (og lige nu har redaktøren, sigende nok, stort besvær med at finde det fjerde vrang-bogstav, selvom han ved, det er der … lige dér!), fjerde digt, sekstende linje, a i stedet for å. Skræmmende, hvor god man er til at læse det, man tror eller ved, der skal stå, undskyld for det!

Endelig er der gået totalt ged i Friedrich Hölderlins fødsels- og dødsår i den del af dobbeltnummeret, der nr. 3, 1770-1801 og 1780-1843 er der kommet til at stå, i stedet for 1770-1843, hvilket helt ærligt er uundskyldeligt.

Og så må det også være nok (knock-knock)!

skrevet den 29/12/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys