Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

 ?MANIFEST?

1
Leve simpliciteten!

2
Leve kompleksiteten!

Hvad der er dér imellem, skal underkastes en mikroskopisk
analyse til fjernelse af patos og navnlig af det, der ligner.

3
Alting er tilladt, men ikke nødvendigt.

4
Poesi er træer i Rosenborg Have.
De står splitternøgne og er langvarigt parate til pludselig
at eksplodere.
    a) De sender grønne gnister til alle sider.
    b) De står ganske enkelt og vokser.
Gør det!

5
Poesi er et af tilværelsens muntreste påfund
i selskab med erotik og musik.
Tilhører humorens kategori.

TORBEN BROSTRØM Født 1927 I Hvedekorn siden 1954 Redaktør 1955-1960

[fra Hvedekorn 1, 2008]

skrevet den 01/02/08 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys