Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Udspring fra starthuller

Manifest/ønskeliste for/til Hvedekorn 2008-

 1. digte på hovedet og det forkerte ben ud af sengen, digte med enden på komedie og ben i næsen, ubarmhjertige digte med begge ben på jorden
 2. nye klassicismer, nye naturalismer, nye realismer, nye symbolismer, nye modernismer, nye avantgardismer, nye ekspressionismer, nye futurismer, nye dadaismer, nye imagismer, nye ultraismer, nye creationismer, nye vorticismer, nye surrealismer, nye situationismer, nye konkretismer, nye postmodernismer
 3. digte af Viggo Madsen og Eske K. Mathiesen
 4. nye kommaer, nye semikoloner, nye punktummer, nye koloner, nye tankestreger, nye, spørgsmålstegn, nye udråbstegn, nye asterisker, nye procenttegn, nye paragraftegn, nye og-tegn, nye parenteser, nye gåseøjne, nye tal, nye bogstaver, nye ord, nye vers, nye sprog
 5. pop-op-digte
 6. nye bevidstheder, nye intellekter, nye refleksioner, nye tanker, nye fornemmelser, nye sansninger, nye følelser, nye passioner, nye temperamenter, nye humører, nye luner, nye fobier, nye neuroser, nye fortrængninger, nye ubevidstheder
 7. plaskende digte, flydende digte, svømmende digte, krabbende digte, kravlende digte, listende digte, flanerende digte, trampende digte, løbende digte, susende digte, hoppende digte, springende digte, lettende digte, roterende digte, karrusellerende digte, svævende digte, flaksende digte, flyvende digte, eksploderende digte, silende digte
 8. nye vejrudsigter, nye smørrebrødssedler, nye ønskelister, nye manifester
 9. mandige digte, kvindagtige digte, tvetullede digte, straight digte, queer digte, sexede digte, perverse digte, uskyldige digt
 10. nye alvorer, nye humorer, nye patoser, nye ironier
 11. digte med vrangen ud, muterede digte, gensplejsede digte, besatte digte, reinkarnerede digte, genopstandne digte
 12. nye Sapfoer, nye Catuler, nye Tu Fuer, nye Rumier, nye Bashoer, nye Petrarcaer, nye Swifter, nye Ewalder, nye Hölderliner, nye Blaker, nye Shelleyer, nye Pusjkiner, nye Heiner, nye Aarestruper, nye Whitmaner, nye Baudelairer, nye Dickinsoner, nye Mallarméer, nye Rimbauder, nye Claussener, nye Rilker, nye Jensener, nye Apollinairer, nye Tzaraer, nye Ungarettier, nye Lorcaer, nye Trakler, nye Pessoaer, nye Huidroboer, nye Steiner, nye Pounder, nye Williamser, nye Schader, nye Celaner, nye Jægere, nye O’Haraer, nye Højholter
 13. digte, nye

- Lars Bukdahl Født 1968 I Hvedekorn siden 1987 Redaktør fra nu af

[fra Hvedekorn 1, 2008]

skrevet den 28/01/08 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys