Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Om Typographi

To mails fra bidragyder til Hvedekorn 3, 2011, mildest og bogstaveligt talt (men ikke nødvendigvis forbilledligt!) skriftbevidste Lars Gjövikli, den ene før udgivelsen af nummeret, den anden efter:

Kjære Lars Bukdahl,

Tak skal Du have. Maa jeg have Lov til at yttre tre typographiske Bekymringer? I Prioriteret Rækkefölge:

(1) Det faldt mig paa, at der i Hvedekorn 2011/2 knapt er nogen Forskjel mellem Binde- og Tankestregen (denne synes at være en Ahnelse kortere end en Millimeter, hiin en Ahnelse længere) og at hiin ofte staaer istedenfor denne (hvad kan stamme fra Digternes electroniske Documenter; S. 52 har f. Ex. Digtet «Sösat» to Tankestreger, den ene kort, den anden den nævnte Ahnelse længere). Mit andet Digt indeholder en Tankestreg og jeg vilde gjerne, hvis jeg maa, forsikkre mig om, at denne bliver lang.

(2) Det samme Digt indholder Ordene «uafladeligt» og «afbryder». Det vilde behage mig meget, hvis det kunde undgaaes, at det i begge forekommende «f» kom i Beröring med den efterfölgende Bogstav (saa som Typographiens Regler foreskrive, naar to Bogstaver, der ellers vilde danne Ligaturer, tilhöre forskjellige Ordcomponenter).

(3) Hvis jeg ikke maa bede om en jævn Höiremarg til mit Prosadigt, kan jeg godt leve med det.

Vedlagt er min egen Satz i Adobe Caslon Pro. Maaskee kan den bruges? Isaafald maatte Forlaget antageligviis have en Licenz. Satzen kunde da betragtes som en Deel af Kunstværket, paa Linie med de syede og tegnede Digte i det seneste Nummer.

Naturligviis er jeg tilböielig til at bede om Undskyldning for, hvad der nemt kunde tages for anmassende Flueknepperi; paa den anden Side er der vel en naturlig Affinitæt mellem Digtning og – Perfectionisme?

Med hjærtelig Hilsen

Lars Gjövikli

Kjære Lars Bukdahl,

Tak for at I har forsögt at opfylde mine typographiske Önsker. Jeg kan dog see, at I, istedenfor at bruge min Satz som færdig Graphik, har brugt den samme Skrifttype til at efterligne den. Hermed gik nogle Detailler, der maaskee ikke ere saa nemme at faae Öie paa, tabt. Den alvorligste vises i det vedlagte Billede. Udover dette savner jeg ogsaa den lille franske Aabning foran Colon og Semicolon, samt det engelske extra efter punctum.

De bedste Hilsner

Lars Gjövikli

Hvedekorn undskylder  allerforbindtligst sjuskeriet!

skrevet den 28/08/11 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys