Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Hvorfor egentlig snailmail?

Endnu et spørgsmål pr. mail:

Hvorfor vil I have bidrag i print? Jeg overvejer at sende nogle bidrag ind, men undrer mig lidt over, at I foretrækker gammeldags post, da elektroniske filer må være lettere at  arbejde med?

Fordi så får man også et brev tilbage, og det er god stil, både når det er et optagelsesbrev (bedre ord  ønskes) og når det er et afslagsbrev (jeg har selv i sin tid modtaget begge dele i min mors postkasse i Vejlby Risskov) og fordi det tvinger digterne in spe til lige at kigge på deres poesi en xtra gang og måske begrænse omfangs-massivitet og spam-hyppighed,  og fordi det begrænser sliddet på redaktørens printer: poesi, der skal trykkes på papir, skal også læses på papir.

skrevet den 24/10/11 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys