Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Sputtering With Acid

Ny bog I kan forære jeres onkel fra Amerika: 100 Danish Poems From the Medieval Period to the Present Day, fra Ebbe Skammelsøn til Naja Aidt (udvalgt af Thomas Bredsdorff og Anne-Marie Mai), og selvfølgelig kan poesi ikke oversættes, mens John Irons (assisteret af den mægtige digter Klaus Høeck) gør et overbevisende bravt forsøg, og jeg synes fx Johannes L. Madsens psykedeliske klassisker  “nedspildt spruttende af syre” sprutter sandt syret på engelsk:

spilt out sputtering with acid
and with all thoughts ignited flailing
in divided mandarins
separated and fully ripe lapping
in green light and flight
with indifferent touches
sucked through the minute
seething with juice and spilt out
from hopscotch and mandarins
hopping on the flower
in clumsy circles above
mirror-like puddles into
a face of smoke and no
fire ignited sputtering
of mandarins but a face
smoking with acid flash
and corroding in someone’s corneas

skrevet den 08/11/11 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys