Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Fiktiv uges digt

Denne klassiske tekst har jeg opgivet at få på som ugens digt bag på WA Bøger, hvor jeg kun bestemmer digtet ca. hver tredje uge, forbandet nok:

NÆGT VAMPYRERNE DIT BLOD

Den ene store manipulative gimmick, ’’Samfundet’’ i sin til enhver tid aflæselige tilstand.  Den ene til alt formelige undertrykkelsesplasma, ’’Sproget’’. Det konstant frem- og tilbagekastede ekko der kan affyres i enhver retning. EN DEL AF DE SVINSKE TRICKS KALDER DE ”JURA” EN ANDEN DEL ”KULTURHISTORIE” og out-puttet kontrolleres af et bundløst korrupt udvalg der fodres af verbalt affald. MASKINEN: MATERIEN: VIRKELIGHEDEN: tre vilkårlige koder for den svinske sammensværgelse. SE SELV HVORDAN BYEN SER UD. Hvem kører filmen i gaderne, hvem klipper lydene bagom ryggen? HVORFOR TROR DE ”KRAG” EKSISTERER? HVORFOR TROR DE SAGKUNDSKABEN EKSISTERER? Siden 1955 er alle vore politikere udviklet af Houston Robot Centre, SN3xBC ¨^*@€ ^Û/Ü (Standard Politics, i samarbejde med IBM). Sprognøglen er en kendsgerning, ubegrænsede ressourcer af verbale blokeringer står til de Udvalgtes rådighed. EN ”STATSMINISTER” ER EN DÆKNINGSLØS CHECK, EN ”PROGRAMREDAKTØR” ER EN LATTERLIG INFAMITET, ”EN ”FULDMÆGTIG” ER EN ÅBEN PROVOKATION.

-  fra Dan Turèlls præsentation af sin bog Sidste forestilling … i indstikket Arena Information, maj 1972, aftrykt i Arena Information. Et kapitel i dansk forlags- og litteraturhistorie.

skrevet den 19/03/12 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys