Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Anmeldelse på så godt som dagen

af Hvedekorn 3, 2012, på Kulturkapellet, link her, ved Martin Gregersen, der rimeligt nok roser løs og ved navn Signe Gjessing, Cecilie Lind, Caspar Eric Christensen, Joakim Vilandt, Johannes S. H. Berg og mystiske Kreste Alven; til slut ønsker Gregersen, at redaktøren giver sit besyv med inde i bladet:

Afslutningsvis en lille undren: Hvorfor finder man i Hvedekorn ikke en redaktionel note/indledning, et manifest eller forord (kald det, hvad du vil), der indleder og præsenterer hvert nummer? Man gør det jo for så vidt allerede så småt i pressemeddelelserne, så det drejer sig egentlig blot om at give disse lidt mere kant og indhold. Hvedekorn er for mig at se – bl.a. qua rollen som det nyes, debuternes tidsskrift – et oplagt sted at starte litterære debatter og fejder om, hvad kvalitet er; en chance man bevidst eller ubevidst forsømmer.

Hårdt presset udtaler redaktøren, at han udtaler sig rigeligt i avisen, på bloggen, fra talerstole og sådan cirka OVERALT; det er yderst meningsfuld for ham og som sådan, at der er et enkelt sted hvor han/man holder kæft med udtalelserne og lader poesien tale for sig selv.

skrevet den 21/09/12 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys