Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

En kloak af spam og 1 enkelt kommentar med krummer

Alt for lang tid havde jeg ikke været forbi hjemmesidens maskinrum, og så var der pludselig 1400 kommentarer, spam og lutter spam fra primært russiske og kinesiske viagra-peddlers, udover (+ en besked fra Pia Tafdrup om at hendes Debutantpristale for Eva Tind iflg. reglerne godt måtte peddle en poesi diametralt modsat prismodtagerens) denne traditionsrige note ved real time-Hvedekornsdigter Signe Gjessing:

En kommentar til

Lars Bukdahl says:
March 19, 2012 at 6:29 am
bagt ! Jeg mener bragt! Nej, jeg mener faktisk bagt!

“… Jeg aner ikke, hvad jeg skal stille op med den, for den er af saadan Karakter, at ingen Blade kan trykke den uden at faa Vrøvl med nogen Læsere, og den er for lang til Viggo F.’s lille Hjemmebageri. Som jeg agter og ærer. – Sidste Nummer var nu forresten tyndt. Hvad synes du om “Foraarets Horisont”? – den lille firlinjede? Jeg syntes, at jeg havde faaet den Stemning ind i det, som jeg vilde ha, derfor blev det ikke længere. Oprindelig var der to Vers til, men det forekom mig, at de var overflødige. Jeg vil nødig lade Formen rage ud over Indholdet. Nu er det imidlertid blevet til, at jeg syners der mangler noget af den Renhed, jeg saa’ i det i Begyndelsen.” – Morten Nielsen. Onsdag d. 13. August 1941. Kærlundsvej 25, Aalborg.

skrevet den 30/03/13 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys