Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Rosværdig roseklub

Bidragyder til Hvedekorn 2, 2013, Ursula Scavenius skriver på sin blog skarptlæsende fint om (lige om lidt Roskildeoplæser) Joakim Vilandts bidrag til samme nummer – redaktøren udtaler: Forbilledligt incestuøst!:

Bag den knækkede form åbner der sig små sprækker til noget virkelig hjerteskærende, når “Forår Forår” pludselig klinger klart ud som en lille klokke midt i en (ikke-sammenskrevet) passage:

“bonskinnets følser det ødslenne som/være det findes til branding der føder/ flåring til fabrickens Forår Forår”

Men digtet skal vist læses i sin helhed, for at man kan mærke, hvor subtilt rørende det markerede “Forår” virker på en baggrund af nedtrådt logik, der vækker mindelser om Rimbereid.

skrevet den 28/06/13 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys