Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Velkommen til Hvedekorns verdensagtige nye bravhed

Kære Hvedekornere

På jeres skærm ser i Hvedekorns nye, flashy og dybe hjemmeside,og jeg håber I kan lide, hvad i ser – som jo umiddelbart kun er flashynessen, som der imildertid ikke er noget “kun” ved, når vi taler poesi. Dybden, der med tiden gerne skal blive decideret afgrundsdyb,  bliver først afsløret, når I selv graver i overfladen. Det er meningen med hjemmesiden, at der skal  være lige så meget bevægelse i Hvedekorns gloriøse fortid, som der skal være gang i  Hvedekorns forjættende fremtid. Tydeligst på siden er “Hvedekornsnyheder”  med vigtige nyheder om Hvedekorn  og poesien, og “Redaktørens blog” med redaktørens uforgribelige meninger og forgrublinger om alt Hvedekorns- og poesimæssigt. Under punktet “Hvedekornsdigtere”  finder I en lang praleliste  og en kort floveliste over henholdsvis Hvedekorns-debutanter og ikke-Hvedekornsdebutanter og et komplet register over bidragydere til Hvedekorn 1990-2010 (som løbende udvides til omsider at rumme samtlige bidragydere siden 1920). “Årgangslæsninger” er redaktørens anmeldelser af hele Hvedekorns-årgange på kryds og tværs i bagkataloget. “Om og for og iflg. Hvedekorn” præsenterer kloge og karakterfulde tekster om og fra Hvedekorn af koryfærer som Viggo F. Møller, Halfdan Rasmussen, Ivan Malinovski, Torben Brostrøm, Uffe Harder, Poul Borum, Jarl Borgen,  Morten Søndergaard og Tomas Thøfner. Hvedekorn har venner i både DR og i Værløse; de præsenteres i “Hvedekorn i Testklubben” og “Hvedekorn i Skovhuset”. “Læseråd” dækker over Poul Borums legendariske og berygtede “sprøjtekanon” på en prægtig, maskinskrevet pdf og obligatoriske lister over den vigtigste danske poesi i 2009 og 2010. Og så er der også en quiz. Og så er der også en quiz. Også er der også en quiz.
Skøjt og dyk, som I lyster, vi er der for det samme - med det samme!

Kærlig hilsen red. Lars Bukdahl

- og en milliard tak til Bugge Lützhøft og hans én million aber for at have skabt så verdensagtig brav en hjemmeside!

skrevet den 10/06/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys