Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Det er ikke let for den unge, der har lyst til at skrive, at faa en Redaktør til at se paa de første Forsøg med fordomsfri og milde Øjne. Dertil kommer, at det ofte er en bestemt Kreds, der skriver til Blade og Tidsskrifter.
Mangen vordende Forfatter maa derfor savne de gode Vækstbetingelser som skabes ved Offentliggørelse og kammeratlig Kritik.
Det er en af de kendsgerninger, der har givet Stødet til Starten af “Klinte”, der skal være et Fristed for de unge Skribenter og et Bindeled mellem dem og de mange, der har litterær Interesse uden selv at føle Lyst eller Evne til at skrive.
For at naa dette Maal vil vi bringe Artikler og Anmeldelser, ligesom vi i videst mulige Omfang vil give Plads for indsendte Bidrag i Vers og Prosa.
Vi vil ikke formulere noget litterær-politisk Program med Sigte paa Dagens Stridigheder, idet de enkelte Numre af “Klinte” forhaabentlig klart vil vise vores Standpunkt overfor de skiftende Spørgsmaal. Men vi beder Læserne tro, at vi gaar til vort Arbejde ved “Klinte” med Alvor og Begejstring. Ja, Alvor og Begejstring overfor Ordets Kunst er vort Ideal og vort Program.
Gid mange vil følge os paa dette Grundlag.

- programartikel i Klinte nr. 1, 1. Aargang, 5. november, 1920

skrevet den 21/02/19 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys