Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

En hullet tønde/ fra Kronos Titan

Fra interview med Pia Juul i Politiken:

»Inger Christensen sagde engang til mig på en oplæsningsrejse i Tyskland, hvor vi havde siddet og drukket minibaren: »Hvorfor er der aldrig nogen, der skriver et grimt digt?«. Det glemmer jeg ikke. Jeg syntes, det var weird, at hende, der skrev sådan nogle skønne digte, ville have noget, der var grimt. Men spørgsmålet er, om et digt, når det er godt, kan være uskønt. Det tror jeg ikke. Et digt kan være grimt, fordi det er dårligt. Tit er det sproglig bevidsthed, som gør noget smukt, rytmen kan gøre det. Men hvis et digt er ren vellyd, så kan det også blive grimt«. »Dengang prøvede jeg at se, om jeg kunne skrive et grimt digt, men jeg tror ikke, det lykkedes«.

»Digteren Lars Skinnebach sagde engang, at kunst, der ikke handler om klimakrisen, ikke er væsentlig. Det kan han sådan set godt have ret i, men spørgsmålet er, om jeg kan skrive et digt, der handler om det. Det er jeg ikke sikker på«.

»Det kan godt være, jeg har holdninger, men jeg tror ikke, man kan se dem ud af det, jeg skriver. De tekster, jeg skriver, kan ikke rumme det, selv om der er en masse, jeg godt kunne tænke mig at sige. Der er bare ikke opstået en form, der kan rumme det for mig«. »Men af de første digte, jeg fik trykt i Hvedekorn, var et af dem faktisk et forsøg på at være miljøpolitisk. Det var noget med en havfrue, der lander på havbunden, hvor der ligger nogle tønder, fra et malingfirma, der hed Kronos Titan, og som Greenpeace var ude efter«. »Jeg skrev også læserbreve i min ungdom, det gør jeg ikke mere, det er der andre, der er bedre til«.

- det drejer sig om det fjerde og sidste digt i Juuls debutbidrag i Hvedekorn 4, 1983 (særdeles ujuulsk bombastisk-patetisk, men bestemt ikke ueffent, lyder den nuværende redaktørs dom, måske faktisk ørntoftsk!):

i stævnen mod den lige linje
af gråt og grønt
min hage mod ru træ
og dufte fra lasten af fyr
omkring min krop
på vej mod ilden og asken
mod tang og mos
mod fugleskrig
jeg er vægtløs
ét med skyer og grønt

på sandet mellem vrag og lig
og liv af planter og finner
vil mit hoved lægge sig til
hvile på en hullet tønde
fra kronos titan

skrevet den 21/04/14 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys