Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Morti Vizki er og bliver NR. 1, 1982

Det skal markeres, med himmeltrompeter, at antologien Digteren Morti Vizki. redigeret af Kamilla Löfström og Birgitte Hesselaa, omsider udkommer, på Syddansk Universitetsforlag. Her er begyndelsen på min egen, stærkt Hvedekorn-centrerede artikel “NR. 1, 1982. At begynde med og som “begyndelsen til alting”, om en debut ved navn Morti Vizki”:

AFGØRENDE FAKTUM
Morti Vizki debuterer som digter i Hvedekorn 1, 1982, med seks digte, ”Mine bevægelser”, ”Solbadning”, ”Ansigtet”, ”Den lysebrune krop”, ”Han er kunstner” og ”Den boblende vin”.

STATISTIK/ KONTEKST/ HIERARKI
Ikke færre end 29 digtere har bidraget til Hvedekorn 1, 1982, litteraturredigeret af selvfølgelig Poul Borum: Bjørn Bennike, Jakob Brønnum, Aksel Christensen, Uffe Damborg, Birgit Filskov, Jens Fink-Jensen, Mette Gammelgaard Jacobsen, Iben Holk, F.P. Jac, Mette Kappel, Helge Krarup, Susanne Lyngborg (senere Jorn), Johannes L. Madsen, Aster Mortensen, Marlene Nedergaard, Sven Thomas Nordlöf (hvis digte var fejlopsat i nummeret før), Karsten Paus, Liselotte Pedersen, Niels Roed, Karin Schelde, Peter Schjødt, Poul Martin Secher, Karl Erik Sloth, Anne Marie Staunø, Ole Strøm, Pia Tafdrup, Anette Tranæs, Maj-Britt Willumsen (hvis digte var fejlopsat i nummeret før) og Morti Vizki. Af disse 29 digtere er de ni debutanter, Jakob Brønnum, Mette Gammelgård Jacobsen, Mette Kappel, Marlene Nedergaard, Peter Schjødt, Poul Martin Secher, Karl Erik Sloth, Anne Marie Staunø og Morti Vizki, om hvem det på side 1, i indholdsfortegnelsen/bidragyderlisten, oplyses: ”(1963) har netop udsendt sin første rocksingle.” Af de ni debutanter er Morti Vizki, på udgivelsesdagen lige 19 år gammel, klart den yngste; af samtlige daværende Hvedekornsdigtere deler han kun fødselsår med Johan W. Ibsen i nr. 2, 1981 (en del 1960’ere var pr. nr. 1, 1982, debuteret, nogle få 1961’ere (deriblandt purunge Henrik S Holck, debutant både i Hvedekorn og på bog 1978) og ingen 1962’ere). Af de ni debutanter når fire (efter hvad jeg ved) frem til at udgive bøger med poesi m.m., Jakob Brønnum, Mette Kappel, Marlene Nedergaard og Morti Vizki, som debuterer på Gyldendal i 1984 med digtsamlingen Digtsamling, hvori fem af hans bidrags seks digte indgår, ”Mine bevægelser”, ”Ansigtet”, ”Den lysebrune krop”, ”Han er kunstner” og ”Den boblende vin”. De tre betydeligste og vigtigste bidrag i Hvedekorn 1, 1982, er F.P. Jacs (en vældig udladning af en suite betitlet ”Ud af klippen strømmer lyset” (opsamlet i Årsvækster, 1995), der begynder sådan her: ”KLIPPEN ER VIST/ SKREDET I VANDET”/ Skibet er på bunden af græsser og tolerancer og sorg,/ og lyset skiller sig op til den største strand,/ det er civilisationen der spørger om sit bord,/ når jeg ser din krop må jeg lure din valuta,// så hulk inden elefantbamsen bliver et smykke for huden,/ på badebroen vil de tolke dig som et leksikon,/ blade din tilstedeværelse inden den bliver punkt,/ den vil holde dig fast til du bliver en ludder”), Johannes L. Madsens (et enkelt digt, poetisk comeback (som desværre ikke opfølges) efter flere års tavshed, titlen er ”Bevidsthedsbevis” (opsamlet i JLM Johannes L. Madsen Samlede, 2003; brev i nr. 2, 1982: ”På grund af den matematiske ligning i mit ”digt” i Hvedekorn nr. 1 d.å. vil jeg være glad for at få bragt en rettelse af en trykfejl, så der ikke kan opstå tvivl om, hvorvidt selve formlen er fejlfri. I fjerdesidste linie er der kommet til at stå trætroner, hor der skulle stå trækroner – jeg kan ikke lige se, at det her var tiden til ordspil og da slet ikke tilfældige. Du må for så vidt gerne bringe digtet en gang mere./ Det var ellers et meget smukt nummer, tak skal du have.// Mange venlige hilsner/ Johannes L. Madsen”), her er digtet (med trækroner): ”Bevidstheden består af billeder/ som selv kan blive bevidste./ Et støvet gulv er en fjernsynsskærm/ som styret af ånd fotograferer/ føddernes spiral./ Tre multipliceret med een fotons masse multipliceret/ med hastigheden multipliceret med arealet er lig/ bevidstheden, idet tre er monochromatisk spektral./ Dette er bevidstheden balance og dens/ optiske struktur./ Her vokser en blomst i bogen,/ udenfor vokser en neuron./ Bogen tænker,/ men havde ordene nerver,/ kunne bogen føle./ I de nøgne trækroners fletværk/ tegner vinden/ en film af verden/ som et optisk bedrag.”) og Morti Vizkis. Morti Vizkis bidrag er betydeligt, fordi det præsenterer sig med en påtrængende og egensindig friskhed, og det er vigtigt, (fordi det er betydeligt og) fordi det er begyndelsen på et betydeligt dansk forfatterskab, der forbandet nok blev alt, alt for kort. Endelig skiller Morti Vizkis bidrag sig ud ved digterens skæve og spøjse, på samme tid underligt sci-fi-agtige og bare plat ordspillende (dødelig whisky!?), tilsyneladende selvopfundne NAVN, lige den kritiske grad mere forvredet og fabuleret end navnet på nummerkollagen og valgslægtskabet (ældre fætter ca.) F. P. Jac (= Flemming Palle Jacobsen); Morti Vizkis virkelige navn var, ukendt for Hvedekorns læsere, Morten Boeslund Poulsen (i nr. 3, 1983 debuterer Bo. E Hansen (= Bo Erhard Hansen), født 1961, i nr. 2, 1984, har han digtet navnet om til Bo hr. Hansen, jf. i øvrigt hr. Hansens digtbog knæk.idiot.eik, 2000). I en vis forstand – og i hvert fald i øjnene på den samtidige førstegangslæser – optræder digternavnet som en spektakulær og integreret del af debutbidragets samlede poetiske udtryk.

MINE BEVÆGELSER

mine bevægelser
er nervøse og hurtige

effektive brydninger af luften

duften af ungdom

gør mine bevægelser til noget særligt

pludselig gør jeg et spring

jeg er kåd som et dyr

musklerne i min lange hals
spiller farligt og stille

mine bevægelser

består af hændernes vindomfavnelse

rykkende bevægelser

jeg kan gå forlæns og baglæns
med samme utrolige lethed

(digt nr. fem i første del af debutbogen Digtsamling)

Det ene af debutbidraget kun to jeg-digte, eller måske rettere et min(e)-digt, eftersom ordet ’jeg’ kun optræder to gange, og ordene ’min’ og ’mine’ fire gange. Digtet beskriver og hylder digterjegets ”bevægelser”, der karakteriseres og kvalificeres som nervøse, hurtige, effektivt luftbrydende, ungdomsduftende, særlige, springske, kåde, dyriske, vindomfavnende, rykkende og utroligt lette, hvilket er ret meget på én gang, men kan måske koges ned til følgende kærnekvaliteter, pludselighed, hastighed og lethed, der så igen alle tre kan ses som konkrete udmøntninger af den overordnede, i sig selv tomme og abstrakte kvalitet ungdommelighed (digtets fine, skæve formulering ”duften af ungdom/ gør mine bevægelser til noget særligt” skal dermed forstås som, at det særlige ved mine bevægelser er en ungdommelig særlighed (og en særlig ungdommelighed))

(…)

skrevet den 16/11/14 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys