Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Ros til tudsegammelt nummer

Asger Schnack skriver smukt i en Facebook-opdatering:

“Som Lars Movin flere gange i sin serie her på Facebook ”I LOVE MAGAZINES” har gjort opmærksom på, kan man finde guld i gamle tidsskrifter. I en vis forstand fortæller de mere om tiden, end bøger gør, fordi de er hurtigere ude, og fordi de samler flere udtryk i samme nummer, som tilsammen oplyser det givne punkt i historien. Tag nu nr. 1 1966 af Hvedekorn, som på det tidspunkt havde ikke mindre end fire redaktører. Litteratur: Uffe Harder og Knud Holst. Grafik: Richard Winther og Troels Andersen. Et stærkt hold. Dette nummer er særlig interessant for Per Kirkeby-aficionadoer. Han bliver præsenteret med ikke mindre end 35 træsnit spredt ud over nummeret, ja, ud på for- og bagside. (Det er Richard Winther, der har redigeret det grafiske stof i nummeret, oplyses det). Per Kirkeby bidrager også med en længere artikel ”Om happening” (det var oprindelig på grund af den, jeg anskaffede mig nummeret). På digtersiden er nummeret ikke mindre interessant: Kristen Bjørnkjær i spillehumør; Henrik Nordbrandt – der var debuteret i Vindrosen året før, men ikke var udkommet i bogform (det skete senere samme år) – med bl.a. det konkretistisk inspirerede digt ”Dcmbr”: ”alting fryser / varmen drypper / ud af spektret / sådan som / ordenes bløde dele / forsvinder / og december ligger / akvamarin / på tungen / sådan // dcmbr”. (Han præsenterer i øvrigt sig selv under ”Navne”: ”Vinteren 1964-65 kunsthøjskolen v. Holbæk, hvor han under Poul Borums kyndige vejledning øvede sig i at opspore og ihjelslå metaforer, hvad der har været ham (H.N.) til megen gavn”). To oversatte digte af den japanske digter – og konkretist – Kitasono Katue med en forbemærkning af h-jn. = Hans-Jørgen Nielsen; digte af Arne Herløv Petersen, Holger Madsen (mange år senere afsløret som værende Viggo Madsen) og Johannes L. Madsen m.fl. Afsluttende med ”Finsk Hvedekorn” med præsentation af to finske digtere oversat til svensk. Henrik Nordbrandts frysende dcmbr går videre i Kitasono Katues to hvide tekster, hvor det hvide landskab blot bliver til ’det hvide’. Og hos Arne Herløv Petersen fortsætter temaet i digtet ”Snefugle”, der konkretistisk leger med farverne: ”sol sort / solsort / sol gul / solgul / sne hvid / snehvid / hvid sort / solsort”. Maskinelt fortsætter det hos Johannes L. Madsen i tre verbale remser. Tiden er fanget i nummerets cool bevidsthed og nye sensibilitet. 1966: The Beatles: ”Revolver”. Bob Dylan: ”Blonde on Blonde”. Per Kirkeby: ”Dame i bil”.”

skrevet den 05/02/17 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys