Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Trigger, Mads og de 980 andre

Registret over bidragydere i kategorien “Hvedekornsdigtere” rummer nu navnene på over 980 digtere og oversættere fra 25 års årgange, 1985-2010; det er en vildt svimlende liste at fortabe sig, så mange I udmærket kender, også fra andre sammenhænge end poesien (jf. de to nye underlister “Digtende kritikere 1985-2010″ og (under “Kunsten i Hvedekorn” ) “Digtende billedkunstnere 1985-2010″), og så mange I slet ikke kender (og som I ikke allessammen burde kende, men temmelig mange burde I sgu). Etårsplanen er, at samtlige navne 1920-2010 skal registreres, og femårsplanen er, at samtlige NUMRE 1920-2010 skal scannes og krydslinkes med registret, først da er Hvedekorn virkelig hjemme på sin hjemmeside.  

I nr. 1, 1985, debuterede Erik Trigger Olesen, født 1960, med fire digte, her er det ene (fordi redaktøren hører Iggy Pop lige nu, “Lust for Life”):

Iggy

Rovdyrræb
          og flænsersmil
Epizootisk grynet
           knoglebark mod
                         hæs hud
Tåget englelyds
             flagrende stemme
                          bånds
saltsyresanselighed

I nr. 1, 2010, debuterer Mads Jensen, født 1985, med en firdelt digtserie, her er sidste del:

Jeg håber på muslinger nu.
Især de fuldendte.
Især de grå.
Især de ternede.

- Trigger og Mads (og Iggy) er brødre (og søstre) i poesien -

skrevet den 17/06/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys