Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Hvedekorn er et sennepskorn

Jeg søgte som sædvanlig på ‘Hvedekorn’ denne morgen , for nu må nogen da snart omtale nr. 1, men eneste nyhed var et prædikenreferat i Indre Mission Tidende med overskriften “Guds rige vokser” og underrubrikken “Guds rige er som et lille uanseligt frø med stort potentiale”. Af artiklen frem går det, at dette korn ikke er et hvedekorn, men et sennepskorn – ergo må vores Hvedekorn være et sennepskorn i forklædning og/eller forvandling:

Sennepsfrøet

Et hvedekorn dør ( forrådner), når det ligger i jorden -også selv om det ikke spirer. Men et sennepsfrø er et oliefrø. Det kan ligge i jorden i mange år. Hvis det så får de rigtige forhold, hvor solens lys og varme kan kalde livet frem, spirer det og bliver til nyt liv. Man har fundet frø i Israel, der var flere hundrede år gamle. Da de fik de rigtige forhold, kunne de spire og blive til nyt liv. For mig blev det et stærkt billede på, at Guds rige kan ligge skjult en tid i et menneskehjerte eller i et folk uden at miste evnen til at blive til liv. Sennepsfrøet er blandt naturens mindste frø. I Israel blev det betragtet som ukrudt, der spreder sig med hast op ad bjergskråninger og langs veje. Sennepsplanten bliver til en busk, som fuglene kan bygge reder i. En sennepsplante kan producere mellem 1000 og 4000 frø på et år. Guds rige er som et oliefrø, der selv efter mange år i skjul har spireevne.  Det kan som sennepsfrøet formere sig flere tusind gange og spredes som ukrudt og finde mulighed for at spire selv på ufrugtbare steder.

Under artiklen citeres billedeteksterne, og det er et storslået prosadigt i sin egen ret, synes jeg  nok:

Som formand for Indre Mission prædikede Anders Dalgaard ved årsmødets indledningsgudstjeneste.Præsterne i IM’s hovedbestyrelse var med langs det lange alterbord på scenen i hallen. Foto: Ole Larsen Præst og medlem af IM’s hovedbestyrelse, Hans Ole Bækgaard (forrest t. v.), holdt foredrag i Vejle missionshus om, hvad det betyder, at Guds rige er kommet nær. Et uddrag af foredraget vil blive bragt i IMT. Der plejer at være bedre vejr til årsmøderne, men solen var da fremme ind imellem. Foto: Paul Erik Hummelmose Over 300 havde mellem fire forskellige tilbud lørdag over middag valgt at høre tidligere provst og IM-formand John Ørum Jørgensen holde foredrag om »Guds rige – et budskab, der må prioriteres«. Foredraget bringes som artikel i et senere nummer af IMT. Musikkonsulent Filip Skjerning fra København stod med sin saxofon i spidsen for årsmødets faste lovsangsband. Foto: Jørgen Hedager Nielsen I pauserne var der næsten konstant trængsel ved Felix Rejsers stand, som bød på en konkurrence, hvor man bl. a. kunne vinde flybilletter til Færøerne. Foto: Paul Erik Hummelmose

skrevet den 21/06/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys