Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

Hvedekorns legater

I lighed med sidste år uddeler Hvedekorn atter to legater á 1000 kroner til en forfatter og en grafiker blandt årgangens medarbejdere. For et år siden tildeltes det Arne Bøgh Larsen og Palle Nielsen. Denne gang er valget efter redaktionens afgørelse faldet på to helt unge kunstnere, begge flittige medarbejdere, som vi skønner er inde i en udvikling, der fortjener støtte.

Den 15. december ved den årlige Hvedekornssammenkomst for tidsskriftets medarbejdere vil Klaus Rifbjerg og Gunnar Hossy modtage legaterne.

KLAUS RIFBJERG har – så ung han er – været medarbejder så længe tidsskriftet har båret sit nuværende navn. Mens dette skrives er hans debutsamling ved at blive uddelt til boghandlerne, ”Under vejr med mig selv”. Den vil befæste det indtryk man har af ham som en vital frodig-nøgtern type, med en vældig appetit på tilværelsen og lyrikken og en sund skepsis over for det kunstlede og tilgjorte. Han er personlig, selvom han har tydelige aner. Hans stil er drastisk, men dækker over blufærdighed, han er humorist men som ironiker også alvorsmand. En tone af følsom kynisme kan lede tanken hen på Jacques Prévert, men han er rundere. Der er i dagens litteratur brug for en stemme som hans. Det er glædeligt, at nogle skribenter trods alt har råd til øse af de reserver af humor, som lykkeligvis også findes, selv når det ser mørkest ud. Det giver en tiltrængt fortrøstning. Hu8mor er, hvis den skal være andet end pjat en viden om tilværelsen, som kræver modenhed. Denne modenhed har årets legatmodtager.

GUNNAR HOSSY’s debut i tidsskriftet fandt sted i 1953 med nogle model- og landskabsstudier i en lidt veg, men teknisk ferm stil. Senere gik han på tværs af al forsigtig oprigtighed og gav sig for at nå et stærkt og personligt udtryk iagttagelsen og oplevelsen i vold. Det er de sidste resultater af denne vilje og evne til at forny og udvikle sig, der har motiveret redaktionens valg.

[fra Hvedekorn 6, 1956]

skrevet den 21/02/19 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys