Hvedekorn 4-2018 - omslag uden tekst
Hvedekorn- Just another WordPress weblog

TAK ER ET FEDT NOK ORD (OG TITLEN PÅ LONE HØRSLEVS LOVENDE (OG LØFTEHOLDENDE) DEBUTSAMLING FRA 2001)

af Lars Bukdahl

Hvedekorns nuredigerende redaktører, kunstredaktør Christian Vind og poesiredaktør mig, siger tak, 1000 tak til Foreningen af Danske Kulturtidsskrifter for udnævnelsen til Årets Kulturtidsskrift 2010. Men vi siger også tak, 10.000 tak til vores forgængere som redaktører på Hvedekorn og dets tidligere inkarnationer Klinte, Ung Dansk Litteratur og Vild Hvede, poesiredaktørerne Knud Bruun Rasmussen, Viggo F. Møller, Halfdan Rasmussen, Ivan Malinowski, Torben Brostrøm, Uffe Harder, Knud Holst, Poul Borum, Annemette Kure Andersen, Morten Søndergaard og Tomas Thøfner, og kunstredaktørerne Ernst Clausen, Richard Winther, Per Kirkeby, Poul Gernes, Bjørn Nørgaard, Hein Heinsen, Mogens Møller, Lene Adler Petersen, Helen Lassen, Line Storm, Andreas Brøgger og Christian Lemmerz. Det er takket være dem, at Hvedekorn gennem 90 år er forblevet dansk litteraturs og billedkunsts mest respekterede og cool og ubesmittede brand, en steppebrand og en skovbrand af et brand, der simpelthen ikke er til at slå ned. Følgende credo af Viggo Møller fra 1930 har samtlige nævnte redaktører forstået at holde i hævd og leve op til: ”Dette Blad skal være Talenternes Fristed. Det udsendtes i 1920 af unge Mænd med rent Sind og naiv Begejstring overfor de kunstneriske Idealer. I mange Maader kan 10 Aar forandre Menneskene – heldigvis – mens Sindets Renhed og Begejstring og den naive og ubundne Indstilling overfor Livet og Kunsten vil nu som før være Bladets Nerve.” Og tak, 100.000 tak til alle Hvedekorns forlag, hvoraf de to seneste er Borgens Forlag, der med engleblid tålmodighed husede bladet i et halvt århundrede, og Rosinante & Co., der trådte til for ret præcist et år siden som en frelsende, bevinget hest med indbygget, netopkoblet business class. Og tak, 1000.000 tak til læserne og abonnenterne, herunder ikke mindst de biblioteker, der stadig kerer sig om deres lyriklæsende lånere – selv om Viggo F. Møller har fuldstændig ret, når han siger, at ”Alle andre Blade er til for et Publikums Skyld – hvilket vil sige for en eller anden Fortjenestes Skyld. Ene dette Blad er til for Kunstnernes Skyld og kan være det, fordi vi paa Forhaand har givet Afkald paa ethvert Haab om Fortjeneste. Kun den ene Ting vil vi paa Forhaand love vore Læsere: at der ikke i ringeste Maade vil blive taget Hensyn til dem – men ret beset er det vel ogsaa den største Kompliment, der nogensinde er sagt noget Blads læsere.” Men principielt kan og vil Hvedekorn jo godt (men ikke sagtens!) klare sig uden både forlag og læsere og abonnenter, men vi kan ikke klare os uden bidragydere, så tak, en fantasillion tak til alle de purunge og midaldrende og tudsegamle digtere, der frivilligt sender talentfuld poesi ind i helst breve med frimærker på (men mails er såmænd også i orden). Det er for vildt og så godt som mirakuløst og måske simpelthen en kosmisk lov, at der i dagens DK stadig praktiseres skrivning og afsendelse af præcist nok talentfuld poesi til at fylde fire årlige numre af Hvedekorn. Tak til fx den senest optagne digter, pseudonymet Rasmus Lindblad, født 1993 (nitten-tre-og-halvfems!), der debuterer i nr. 1, 2011, med digtet ”Hymne” – og lad os sige at de fire første linjer er henvendt til om ikke Hvedekorn, så poesien: “Du er stor./ Du er større end valmuerne, og du er større egetræerne./ Du er større end valmuerne, hvis valmuerne var egetræer./ Du er større end mig./ Du er større end mig, hvis jeg var valmuerne, og valmuerne var egetræer, og egetræerne var mig”. Med andre ord: Tak!

- takketale ved udnævnelsen til Årets Kulturtidsskrift 2010 i Bogforum, 13. november 2010

skrevet den 07/06/10 del på: facebook// twitter// email//

Kom med en kommentar

Forside og billedkunst i Hvedekorn 4 2018: Kirsten Justesen. Hvedekorn er støttet af Statens Kunstfond hvedekorn.dk af One Million Monkeys